Useampia yksikössä tai monikossa substantiivi

Jos lauseessa on kaksi yksikkömuotoista subjektia, on niiden yhteinen verbi ja-rinnastuksissa tavallisesti monikossa (Maija ja Matti laulavat) ja tai-rinnastuksissa yksikössä (Maija tai Matti laulaa). Mutta entä jos rinnastetut subjektit edustavatkin eri persoonia (esim. Plural – monikko, pluraali Sanoja monikossa – Plurale tantum . . Motto: „Plouă la noi, dar plouă și la dușmani” . Nu i-a fost dat limbii române să aibă o terminație clară a pluralului așa cum au verișorii francezi și spanioli. Da las' că nici finezii n-au doar una ci mai multe; și se mai… Muissa kohdissa, joissa tuo substantiivi on joko yksikössä (hepr. sa·rafʹ) tai monikossa, se viittaa maan päällä oleviin luomuksiin. この名詞は他の箇所では 単数形 (ヘ語,サーラーフ)でも複数形でも出ており,地上の被造物について用いられています。 § 903 Määränilmaukset kvanttorilauseissa. Kvanttorilauseessa esiintyy monenlaisia määränilmauksia: kvanttoripronomineja kuten useita, kvanttoriadverbeja kuten paljon, liikaa, sadoittain sekä mittailmauksia kuten 90 metriä (a). Määränilmauksena toimii myös vaihteluvälin ilmaus (b) tai joukkoa tai kokonaisuutta tarkoittava NP (c), ja määränilmaukseen voi sisältyä kvanttorin ... Artikkelia seuraa aina substantiivi, joka on joko sanallisesti ilmaistu tai asiayhteydestä ymmärrettävä. Artikkelin ja substantiivin välissä voi olla yksi tai useampia adjektiiveja. Kuitenkin, joskus kun substantiivi, jota adjektiivi määrittää, käy selville muusta lauseyhteydestä, niin sitä ei enää suotta toisesta. Yleiskielen omistus- ja kuuluvuussuhteen ilmauksissa käytetään tavallisesti omistusliitettä: meidän omaisuutemme, teidän tapauksessanne.Kuitenkin puhuttaessa perheestä tai muusta vastaavasta yhteisöstä sopii tunnesävytteiseen tyyliin myös omistusliitteetön ilmaustyyppi meidän perhe. Sen sijaan ilmaustyypissä meidän kaikkien lapset ei koskaan käytetä omistusliitettä, koska ...

Kielitoimiston ohjepankki